Ecolux ofera consultatii gratis pentru accesarea creditelor preferentiale si granturilor oferite de diferite structuri

  • PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – PENTRU ÎM
  • PROIECTUL PENTRU COMPETITIVITATEA AGRICULTURII ÎN MOLDOVA SECTORUL HORTICOL
  • PROGRAMUL SERVICII FINANCIARE RURALE SI DEZVOLTAREA BUSINESSULUI AGRICOL PENTRU TINERII ANTREPRENORI (PSFRDBA)
  • LINIA DE FINANȚARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA – MOSEFF
  • FACILITATEA DE FINANȚARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL REZIDENȚIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA – MOREEFF
  • CREDITE DIN FONDUL PROVOCĂRILE MILENIULUI

Link pentru www.finantare.gov.md