“Navelina” SRL – proiect refrigerare

De curind SC „ECOLUX” SRL a finisat lucrarile de reutilare a sectiei de prelucrare a carnii la “Navelina” SRL, Orhei, unul din cele mai moderne abatoare din Republica Moldova.

Astfel a fost executata furnizarea, instalarea, testarea si darea in exploatare a sistemului frigorific tinind cont de standartele europene. Au fost realizate 5 circuite: circuitul pre-racire carcase, circuitul pastrare refrigerata, circuitul pastrare congelata, circuitul analize cap, circuitul MRS. A fost montata centrala frigorifica cu o putere de 37 kW.

Puterea este furnizata de un grup compresor-condensator compus din 3 compresoare, intr-o treapta de comprimare, functionind cu freon R-22, având capacitatea frigorifica de 12 KW/bucata la o temperatura de vaporizare de -10C si temperatura de condensare de + 45C. Circuitul este deservit de un condensator racit cu aer, echipat cu minim 2 ventilatoare axiale, la o temperatura exterioara de +32C si o temperatura de condensare de +45C.