Centrale de trătare a aerului (cta)

Tratarea complexă a aerului se realizează în agregate sau centrale de tratare, realizate din schimbătoare de căldură şi de masă. Pentru a fi adus la parametrii cu care să poată fi introdus în spaţiul necesar de a fi condiţionat, aerul suferă o succesiune de transformări elementare.