Castel

Avînd o practică bogată în producerea elementelor de automatizare pentru tehnica frigorifică şi aer condiţionat, CASTEL este bine cunoscut şi înalt apreciat în toată lumea.

Pagina principlă: http://www.castel.it